ERP и CRM системи

Какво е CRM

CRM е съкращение на Customer Relationship Management или в превод на български Управление на Взаимоотношенията с Клиенти.

CRM системите се използват за описване и управление на всички взаимоотношения на дадена фирма с нейните клиенти и партньори. CRM системата съдържа пълната история на комуникацията с клиенти, сделки, фактури без значение дали дейността на фирмата е свързана със стоки или услуги. CRM системата е мощен инструмент за анализ на ефективността и управление на взаимоотношенията с клиенти. CRM служи за проследяване ефективността на маркетингови стратегии и нивата на продажбите вследствие вложения в реклама. CRM описва проекти и координира различните звена и служители на компанията в работата им по даден проект.

Какво е ERP

ERP е съкращение от Enterprise Resource Planning или в превод на български Корпоративно Планиране на Ресурсите. ERP софтуер се използва за управление на бизнес процесите, като продуктово позициониране, планиране, стратегии за развитие, производство, човешки ресурси, финансови и маркетингови операции. ERP софтуера указва как се работи в дадената компания, като управлява предварително зададени процеси. ERP подобрява ефективността и помага за успешно достигане на бизнес целите на компанията.

Интересувате се от CRM и ERP системи? Оставете свой имейл и ние ще се свържем с Вас.

Разликата между CRM и ERP

Използвайте CRM софтуер за управление на маркетингови стратегии, взаимоотношения с клиенти, история на сделки, управление на проекти, управление на услуги, тракинг, отчети към клиенти, проследяване на продажби на продукти и услуги, споделяне на информация за продажби, координиране на служителите, уведомяване на клиенти за прогрес по проекти и задачи.

Използвайте ERP софтуер за управление на вътрешнофирмените процеси, като счетоводство и финанси, управление на доставки, складово стопанство, автоматизация, стандартизация на вътрешнофирмени процеси, управление на човешки ресурси и заплати.