Условия за употреба

Изброените по-долу условия са условията на споразумението между Вас потребителя и PcProFix. С отварянето на уеб страницата на PcProFix, браузване и/или използването на този уебсайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте се запознали детайлно, прочели и разбрали и се съгласявате да бъдете обвързан от тези условия. Съгласявате се, че ще спазвате всички приложими законови разпоредби. Ако не приемате настоящите условия, моля не използвайте този уебсайт.

Публикуваната информация на този уебсайт може да съдържа неточности или печатни грешки.

Информацията може да бъде обновявана без изрично предизвестие.

PcProFix не поема отговорност за точността на предоставяната информация и вие се съгласявате да използвате тази информация на собствена отговорност. PcProFix не предоставя гаранции, че ако възникнат проблеми при използването на предоставяната от уебсайта информация ще участва в разрешаването им.

Патенти и лицензи

Чрез предоставянето на информация в уебсайта, PcProFix не предоставя никакви патенти, лицензи за авторски права, или други права върху интелектуална собственост. PcProFix не е дистрибутор и не продава софтуер.  PcProFix работи само със софтуер предоставен от клиента.

Поверителна информация

PcProFix не желае да получава никаква поверителна информация или лични данни при използване или регистриране на уебсайта. Вие се съгласявате, че всяка изпратена информация или материал, няма да бъдат отчетени като лични данни или поверителна информация. PcProFix заявява, че няма да оповестява името ви, ако сте изпратили материали или друга информация, освен ако: (1) получим ваше разрешение, че можем да използваме името ви; или (2) предварително попитаме за вашето разрешение, относно използване на името ви за публикуване на материали или друга информация, или (3) ако PcProFix е задължена от закон.

Продукти и услуги

Задълженията на PcProFix относно продукти и услуги се управляват само от договори, сключени между страните, уточняващи параметрите по които услугите се предоставят. При придобиване на продукт или услуга от PcProFix извън този уебсайт и без споразумение, то придобитият продукт или услуга се предоставят "ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА" и без никакви гаранции от наша страна и вие се съгласявате, че използването на този продукт или услуга е на ваша отговорност.

Външни връзки

PcProFIx не носи отговорност ако достигнете до уебсайт различен от настоящият, чрез този уебсайт. PcProFix заявява, че няма контрол върху други уебсайтове и не поема отговорност за съдържание и употреба на различни от настоящият сайтове.

Cookies (Бисквитки) и как се използват

Уебсайтът www.pcprofix.com използва Cookies. Ако настройките на браузъра ви са такива, че позволяват „Cookies“ и вие посетите уебсайта, ние считаме, че приемате да използваме Cookies. Използваме Cookies за улеснение работата на потребителя с уебсайта.
Cookies представляват малки файлове, които се записват в директория на вашия компютър. Пътят до тези файлове зависи от вида и настройките на браузъра. При следващо посещение на уебсайта www.pcprofix.com, браузърът прочита запаметените Cookies и предава информация на елемента или уебсайта, създал съответните Cookies. Потребителят може да блокира използването на Cookies от настройките на съответният браузър.

Отговорности

PcProFix не гарантира и при никакви обстоятелства не е отговорна за преки, непреки, специални, последвали вреди, пропуснати ползи, прекъсване на дейност, загуба на информация, загуба на програми и други щети вследствие използването на този уебсайт и/или публикуваната информацията и/или услуги описани в него. От вас потребителят зависи да проверите и да вземете предпазни мерки, че употребяваното от вас, не съдържа вируси и/или шпионски програми и/или други с вредно действие. Предоставената информация е „ТАКАВА, КАКВАТО Е“ и е без никакви гаранции.

Промени

PcProFix има право да променя и обновява настоящите условия по всяко време и без предизвестие. Използвайки този уебсайт Вие се съгласявате, че сте обвързан от всички промени. Вие се съгласявате да посещавате периодично тази страница, за да се запознавате с настоящите условия, по които сте обвързан.

Дата на последна промяна: 11 Януари 2014

 
FacebookMySpaceTwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It

Sign In or Create Account