Софтуер одит

Автоматизирано наблюдение на инсталираните програми (приложения) на вашите компютри. Услугата позволява да прегледате бързо актуалното състояние и версиите на софтуера на всички компютри във вашия офис.

Предимства на автоматичен одит на софтуера:

  • Уеб базирана система, достъпва се на интернет адрес с потребител и парола
  • Съхранява данните за всички компютри в единна база данни
  • Всеки компютър, който е конфигуриран към системата изпраща ежедневно списък с инсталираните върху него софтуерни продукти
  • Разпознава хардуерни компоненти и серийни номера на хардуерните компоненти *
  • Позволява бърз софтуерен одит на всички компютри от едно място

*Възможно е не всички хардуерни компоненти да бъдат разпознати от системата

При интерес, моля използвайте формата за контакт. Кодове на услугата 9242 и 9253.

 

FacebookMySpaceTwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It

Sign In or Create Account