Чести въпроси


Какво доставя PcProFix?

IT услуги от широк спектър, от които бизнесът има нужда. PcProFix препоръчва и интегрира решения според Вашите нужди.  

Продава ли PcProFix хардуер?

PcProFix консултира за избора на хардуер, но не продава пряко. Единствено препоръчва модел и насочва към коректни доставчици. След това интегрира хардуера във вашата IT среда.

Продава ли PcProFix софтуер?

PcProFix консултира за избора на софтуер, но не продава пряко. Единствено препоръчва решение и насочва към коректни доставчици. След това интегрира решението. PcProFix интегрира лицензен софтуер, предоставен от клиента.

Как предоставя услуги PcProFix?

PcProFix анализира Вашият конкретен проблем или нужда от нова IT система. В кратък срок PcProFix предлага решение и го доставя дистанционно. Вие предоставяте достъп до вашите компютри или сървъри и PcProFix фиксира проблемите или интегрира решението дистанционно, като клиента наблюдава работата и има пълен контрол през цялото време.

Какви гаранции предоставя PcProFix?

PcProFix гарантира качествено изпълнение на поставените задачи, спазване на срокове и компенсира на 100% при недоволство или проблем.

Website translation quality is not very good?

PcProFix uses Google translate service to transtale the website content to different languages. The language bar is located at the bottom right corner. The quality is not so high for some of the languages and it fully depends on Google translator.
FacebookMySpaceTwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It

Sign In or Create Account